Spolek  ŽEHROVÁK Kamenné Žehrovice

 

===================================================================================================================================================

PETICE


podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané prostřednictvím této petice žádáme zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice, aby vyslovilo souhlas s umístěním stylizované pískovcové sochy anděla od akademického sochaře Bořivoje Raka u kapličky Jména Panny Marie na návsi podle projektu z.s. Žehrovák.
Realizaci projektu jasně podpořili architekt kapličky Ing. Arch. Tomáš Kocourek nebo špičkový znalec dějin umění a architektury Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, PhD. Dsc. Velice positivně se k projektu vyjádřila i hejtmanka středočeského kraje paní Petra Pecková a dříve jej jednoznačně a finančně podpořila i její předchůdkyně paní Jaroslava Pokorná Jermanová.
Jsme proto přesvědčeni, že umístěním sochy anděla u kapličky dojde k dalšímu oživení a zkulturnění středu naší obce.

Děkujeme.

Petiční výbor: Sylvie Kroupová, Hana Jirkalová, František Šitta, Mgr.Věra Hrušová ml., Vanda Laksarová
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru

===========================================================================================================================================================================================

 

Přílohy:     Vyjádření k projektu:    Architekt Tomáš Kocourek
                                                        Profesor Jan Royt
                                                        Hejtmanka Petra Pecková

 

 

MTynice

Vlevo vidíte sousoší Navštívení Panny Marie ak.sochaře Bořivoje Raka v kostele v Mariánské Týnici (národní kulturní památka). Díky souhlasu a pomoci pana sochaře právě stylizovaný anděl z tohoto sousoší, ve zvětšeném formátu a sampzřejmě z pískovce (pro Kamenné Žehrovice typické) by měl stát vedle kapličky na žehrovické návsi.
Projekt má i z více důvodů docela zpoždění, ale už téměř dva roky je socha anděla alespoň v hrubém tvaru, jak vidíte na snímku vpravo. Doufejme, že se nakonec podaří všechno dotáhnout do úspěšného konce a hotový anděl bude do Kamenných Žehrovic vpuštěn..

MTynice

 

Zpět na aktuality