Svěcení nové sošky provádí p. farář Kunzl ze Smečna s jáhnem p. Pokorným ze Stochova

Next

YoPoW 3.0