Plánujete komornější svatbu v příjemném prostředí ?

Kaplička v parku na návsi v Kamenných Žehrovicích Vám poskytne
optimální prostor k jejímu uspořádání.

 

Celkový pohled na kapličku: