Potlesků bylo hodně a víckrát se také přidávalo..

Next