Úvodní stránka

Aktuality

Činnost

tOdkazy

Fotky (ext.)

Napište nám

Občanské sdružení   ŽEHROVÁK  Kamenné Žehrovice


 

Článek do Obecního zpravodaje, březen 2011

Žehrovák - poněkud méně optimismu

Občanské sdružení Žehrovák (dnes má 34 členů) se zabývá kulturou, na jakou mnoho našich spoluobčanů hledí podezíravě. Nedávno jej i obec přímo napomenula, že (cituji) ...si vymyslí a uspořádá koncert, přijde s nataženou rukou a obec ho má zaplatit, aniž by se k tomu měla šanci nějak dopředu vyjádřit.“  Po veřejnosti kolují zvěsti, že Žehrovák si stejně dělá jen akce, jaké se líbí jemu.

Abych řekl pravdu, sám na tom nevidím nic zvláštního, stejně jako na tom, že fotbalistům se líbí hrát zrovna fotbal, modelářům lepit modely nebo myslivcům uplatňovat právo v lese. Obec se jistě fotbalistům nevyjadřuje k tomu, co má který tým hrát a modelářům nedoporučuje, jaké modely je letos vhodné postavit. Na schůzích zastupitelstva to neřeší ani veřejnost.  Rád bych proto hned na začátku požádal o toleranci; prostě v obci probíhají různé zájmové aktivity, a i když ne každá se líbí každému, je to určitě dobře. Zastupitelstvo si pak samozřejmě může vybrat, co a jak bude chtít podporovat. Těší mě, že mohu po několika letech využít tuto příležitost a uvést zde několik faktů o činnosti Žehrováku.

Největším projektem sdružení bylo znovupostavení kapličky na návsi a velice nás těší, že se to ke všeobecnému (i našemu) překvapení podařilo. Díky dotaci z parlamentu, příspěvkům velkých i menších sponzorů a několika stovek žehrovických občanů, znovu jim všem děkuji. Mohu také potvrdit, že na stavbu kapličky nešla ani koruna z rozpočtu Kamenných Žehrovic. Nemyslím, že by se tím měla obec nějak chlubit, ale pokrokovější občané se nad tím alespoň nemusí pohoršovat. Následná revitalizace návsi kolem kapličky, zahrnující parkovou úpravu, lavičky, dětská hřiště i chrám sv. Víta či Karlův most, proběhla naopak už úplně v režii obce (s podporou Regionálního operačního programu Rozvoj venkova a EU). Autor projektu kapličky měl sice k návrhu těchto úprav řadu konkrétních připomínek, ty ale bohužel vyslyšeny nebyly. Není tedy zdaleka vše ideální, ale náves upravená je a kaplička tvoří její dominantu. Probíhají tam také nejen akce sdružení - obec získala důstojnější místo např. pro pořádání svateb nebo škola pro vystupování svých dětí;  obojí jsme tam už loni měli možnost vidět.

Dalším obecně známým projektem Žehrováku je každoroční Mariánská pouť a Trhy lidových řemesel.  Ví se o ní v širokém okolí, v hojném počtu ji navštěvují občané místní i přespolní, mše u kapličky se postupně ujímají kardinál i biskupové, podařilo se stabilizovat sestavu vystavujících na Trzích s důrazem na lidová řemesla bez přemíry obvyklých jarmarečních tretek, osvědčil se i doprovodný kulturní program a akce pro děti. Mohlo by se zdát, že jde o vydařenou akci, která navíc K. Žehrovice v regionu úspěšně zviditelňuje.

Na rozdíl třeba od kraje však v loňském roce zastupitelstvo obce neschválilo dotaci na její uspořádání. Pouť a Trhy na novém místě (na nám. Míru, kvůli rekonstrukci návsi) v září sice úspěšně proběhly, ale se snížením rozpočtu vznikla řada z části do dnes nevyřešených problémů, omezujících i další aktivity sdružení. Nepotěšilo nás ani rozkrádání částí stánků z pouti před jejich uklizením.

Abychom se podobným situacím v budoucnu vyhnuli, vyzvali jsme zastupitelstvo, aby jasně deklarovalo, zda chce Mariánskou pouť a Trhy lidových řemesel v Kamenných Žehrovicích nadále zachovat a tedy i finančně podporovat nezávisle na jiných aktivitách Žehrováku. 

Z kulturních aktivit v obci pro nás bývaly nejvděčnější (alespoň ze strany dětí) a také nejnavštěvovanější dětské pořady. Stejně jako už mnohokrát předtím, Žehrovák i loni uspořádal oblíbený zimní karneval a letní dětský den, obojí ve formě diskoték s různými soutěžemi o ceny a dárky pro všechny. Neustávající diskuze vyvolává vstupné pro děti (nebo pro rodiče na dětském dni) a duplicita s akcemi ČSŽ nebo Labyrintu. Asi i proto nám postupně ubývají lidé, ochotní se na těchto akcích podílet a výsledkem je, že je v tomto roce už organizovat nebudeme. Děti ale o nic nepřijdou, protože právě na ně se hodlá zaměřit nově vzniklé a méně opotřebované občanské sdružení Kameňáci.

Co se týká dalších kulturních aktivit, komerčně zajímavé pořady (taneční zábava, striptýz, aj.) mohou zlepšovat bilanci místních podnikatelů a my se tedy spíš snažíme v rámci možností představit ne-většinové hudební žánry nebo třeba divadlo (to zatím jen několikrát pro děti ze ZŠ), které opět výdělečné nebudou. V předchozích letech jsme pořádali větší akce v Dělnickém domě (např. Žalman, Dobeš, Hlas, Hutka, Burian nebo koncerty symfonické hudby), kde jsme se ale potýkali s technickými potížemi (velmi problematické ozvučení, nemožnost nasvícení, holá scéna apod.) a také s nepředvídatelnou návštěvností. V dnešní finančně nejisté době jsme se tedy museli omezit na menší akce v kapličce, která je k tomu z druhé strany dobře přizpůsobena (velmi dobrá akustika a příjemné komorní prostředí, i díky úspěšné akci „židle pro kapličku“, kdy nejenom členové mají možnost si tam „zakoupit“ jednu novou židli a vešly by se tam už jen tři). Jedná se převážně o menší koncerty spíše vážné komorní či sborové hudby nebo písničkářů, což sice není většinová zábava, nicméně finančně to zvládneme a kaplička není prázdná. Větší bývají koncerty vánoční nebo velikonoční.

Není nijak překvapivé, že Žehrovák není pro mnoho místních občanů nejpopulárnějším sdružením v obci. Mnozí naši členové ale už začínají být okolním brbláním poněkud unaveni a do dalších akcí se až tak nehrnou, viz třeba karneval. Nicméně mírný pokrok v mezích možností bych zatím nevylučoval, zejména dokud ještě existují (nebo se dokonce najdou další) lidé, kteří jsou ochotni naši činnost podpořit, ať již prací, penězi nebo návštěvou akcí sdružení. Program zveřejňujeme na vývěsce, plakátech i na webových stránkách www.zehrovak.cz. Přijít samozřejmě může (a je vítán) každý.

Na závěr připomínám, že kdokoliv má možnost se vyjadřovat k programu a činnosti Žehrováku (e-mail: zehrovak@seznam.cz) a tak ovlivnit, jaké koncerty či jiné pořady budou v Žehrovicích k vidění.

 

 

Zpět na Aktuality