Úvodní stránka

Aktuality

Stanovy

tOdkazy

Fotky (ext.)

Napište nám

Občanské sdružení   ŽEHROVÁK  Kamenné Žehrovice


 

ČINNOST

Projekty, akce 

 

13.9.2006
Zdá se, že tuto stránku značně zanedbávám a pro popis naší činnosti si vystačím se stránkou aktualit, takže tady to omezím na občasná sdělení..

Našim hlavním projektem je v současné době stavba nové kapličky a jen připomínám, že stále probíhá sbírka na její výstavbu.
Největší propagační akce v rámci tohoto projektu, Mariánská pouť s vysvěcením základního kamene kapličky a souběžné Trhy lidových řemesel proběhnou v sobotu 23. září..

19.3.2005 proběhla brigáda na stavbě křížku před sídlem sdružení. Vlastní instalace se uskutečnila 24.3., 2.4. proběhne slavnostní vysvěcení. Více zatím v aktualitách. Článek o akci z Kladenského deníku je zde.

Na štědrý den 24.12.04 proběhlo tradiční zpívání koled u rybníka, tentokrát netradičně nezamrzlého. Několik snímků je zde.

 

Na členské schůzi sdružení 8.1. 2005 byly schváleny následující projekty:

V oblasti péče o památky obce:

▪ Dlouhodobým záměrem sdružení je opětné vybudování kapličky na původním místě Na spáleništi, v časovém horizontu 4-5 let. Tato akce má mezi občany obce širokou podporu, již v předminulém roce podepsalo petici více než 250 místních občanů (petiční archy jsou na obci). První fází projektu bude zadání architektonické studie kapličky (výbor sdružení). Akce bude financována z různých zdrojů, s předpokládanou spoluúčastí obce. Průběh akce a plány do dalších let budou s obcí pravidelně konsultovány.

▪ V r. 2005 bude postaven kříž na kamenném podstavci před č.p.17, sídlem sdružení. Z celkové ceny 20.000.- je již 11.000.- Kč pokryto sponzorskými příspěvky. Zbývá provést otesání kamenného podstavce a instalaci, vysvěcení by mělo proběhnou 2.4. 2005 (Kroupová).

▪ Sdružení se bude podílet na oslavách 960. výročí naší obce (Jirkalová). M.j. ve spolupráci se zastupitelstvem organizačně zajistí výrobu kopie ukradené sošky sv. Rocha (Kroupová), která by mohla být v rámci oslav opět odhalena.

▪ Budou zajištěny zbytky kamenného kříže u polní cesty od Vojtěcha k lesu (u nového plynovodu za dálnicí) a připravena jeho rekonstrukce a eventuelní opětné umístění v dalším roce. Sdružení dále pomůže se vztyčením historického milníku v zahradě u hřbitova (Stuchlíkovi).

V oblasti kulturního a společenského života:

▪ Sdružení uspořádá několik kulturních a společenských akcí pro občany obce, např. tematické výlety, dětský den (Jirkalová), astronomický večer nebo vánoční koncert (Kroupa). Pokusíme se obnovit některé zaniklé tradice, jako např. máje (Hesslerová). Možnost dalších akcí závisí na dostupnosti vhodného prostoru (sálu), např. v rekonstruovaném Dělnickém domě.

▪ Sdružení podpoří akci na zavedení vzdušného internetu v obci, připravovanou p. Herou a v případě zájmu uspořádá kurzy práce s internetem.

▪ V souvislosti s 960. výročím, sdružení společně s obcí uspořádá fotografickou soutěž „Život v Kamenných Žehrovicích“, nejlepší snímky budou umístěny na obecním úřadu (Čihák, Kroupa).

V oblasti péče o životní prostředí:

▪ Sdružení se bude zasazovat o výstavbu zvukových zábran u dálnice.

▪ Sdružení bude sledovat přípravu větších stavebních akcí v obci a okolí, které by mohly místní životní prostředí ovlivnit v případě nutnosti se zúčastní příslušných schvalovacích řízení.

▪ Sdružení bude prosazovat instalaci vhodných optických nebo fyzických zábran na hlavní Karlovarské ulici (zejména u školy) a v Žilinské ulici, které by zpomalilo provoz a zvýšilo bezpečnost občanů, zvláště dětí.

     

Starší akce a projekty

 

Zpět na hlavní stránku