Úvodní stránka

Aktuality

Činnost

tOdkazy

Fotky (ext.)

Napište nám

Občanské sdružení   ŽEHROVÁK  Kamenné Žehrovice


 

Pozn.: sbírka byla (úspěšně) ukončena k 31.12.2008, nadále je možno přispívat na provoz kapličky.

Veřejná sbírka na postavení nové kapličky v Kamenných Žehrovicích

 

Vážení spoluobčané a přátelé obce Kamenné Žehrovice !

Občanskému sdružení Žehrovák se již v prvním roce své existence podařilo úspěšně realizovat několik kulturních akcí i projektů, týkajících se vzhledu naší obce a jejího vztahu k vlastní historii.

Před památkově chráněnou usedlostí č.p. 17 sdružení vybudovalo nový křížek, včetně nočního osvětlení. Z velké části příznivé ohlasy od občanů K. Žehrovic i okolních obcí ukazují, že k žádoucímu oživení bývalého středu obce křížek jistě přispívá.

Sdružení společně se zastupitelstvem obce zajistilo výrobu kopie ukradené sošky sv. Rocha, patrona kameníků, a její slavnostní vysvěcení v rámci oslav 960. výročí první historické zmínky o Kamenných Žehrovicích. Těší nás, že se podařilo obnovit symbol Kamenných Žehrovic, které kdysi prosluly zejména díky práci místních kameníků a pískovci žehrováku, použitém v mnoha nejvýznamnějších stavbách české historie, jako jsou Karlův most, Chrám sv. Víta nebo Národní divadlo.

V rámci oslav 960. výročí obce sdružení představilo svůj další připravovaný projekt:

Postavení nové kapličky v historickém středu obce.

Malá kaplička či spíše zvonička obklopená lipami stála původně na návsi ve středu Kamenných Žehrovic (nyní louka nad autobusovou zastávkou a parkovištěm). Kaplička zanikla před třiceti lety a kromě vzpomínek pamětníků se dochovalo už jen pár vybledlých fotografií.

Záměrem sdružení je postavit kapličku novou. Ta by se měla stát určitou dominantou obce, jaká zde v současné době zřetelně chybí. Neměla by sloužit jen církevním účelům, ale zejména drobným kulturním a společenským aktivitám v obci, jako jsou svatby, křty, koncerty včetně vánočních apod.

Rádi bychom zachovali místo a ducha původního objektu stejně jako název - Jména Panny Marie, ale zároveň nechceme vytvářet jeho kopii - nová kaple by měla odpovídat duchu doby, ve které bude znovu vybudována. Ke stavbě ovšem bude využit i pískovec žehrovák, jak odpovídá tradicím naší obce. Někteří občané již tento materiál pro budoucí kapličku nabídli nebo i dopravili k místu budoucí stavby (!).

Bylo posouzeno několik studií architektonického řešení budoucí kapličky a v průměru nejlepší hodnocení a tedy podporu získal návrh ing.arch. T. Kocourka z atelieru INBLOK. Sdružení proto rozhodlo, že se tato studie stane podkladem budoucího projektu, detaily mohou být upraveny na základě probíhajících diskuzí.

Vybraná studie byla občanům představena při příležitosti slavnostního otevření Dělnického domu a poté byla vystavena na obecním úřadě. K nahlédnutí je i v sídle sdružení.

Hlavní podmínkou realizace projektu je pochopitelně jeho finanční zajištění.

Sdružení podalo (a bude podávat) několik žádostí o podporu projektu z prostředků kraje a dalších státních, kulturních i církevních institucí.

Stejně důležité ale je, aby i občané obce a další příznivci této myšlenky dokázali, že s projektem souhlasí a jsou ochotni jej i podpořit obnosem, který je pro ně únosný.

 

Občanské sdružení Žehrovák proto vyhlašuje :

Veřejnou sbírku na stavbu nové kaple Jména Panny Marie v K. Žehrovicích.

Oznámení o konání sbírky bylo podáno na Krajský úřad Středočeského kraje, který svým rozhodnutím č.j. 14045/2006/OOV vydal osvědčení o tom, že sbírka splňuje náležitosti zákona č.117/2001 Sb. o veřejných sbírkách.

Oficiální termín sbírky je od 3.2.2006 do 31.12.2008.

Finanční prostředky vybrané v rámci sbírky budou shromažďovány na
konto č. 198622971/0300
,
zřízené pouze pro tento účel občanským sdružením Žehrovák u Poštovní spořitelny.
Tam lze od 3.2.2006 finanční příspěvky zasílat. Lze to provést i na každé poště. Peníze je možno také předat v hotovosti proti potvrzení v sídle sdružení (Žilinská 17, K. Žehrovice), opět od 3.2.2006.

Projektu mohou samozřejmě pomoci nejen peněžní dary, ale např. pomoc při realizaci stavby, stavební materiál nebo libovolná jiná podpora.

Příspěvky budeme pravidelně (v případě souhlasu přispěvatelů) zveřejňovat na webových stránkách sdružení (http://www.mujweb.cz/společnost/zehrovak), při položení základního kamene v září 2006 a při dalších akcích sdružení Žehrovák.

Sponzorské dary je možno odečítat do 5% daňového základu dárce (právnická osoba), 10% pro fyzické osoby.

Hospodaření s vybranými prostředky bude kontrolováno v souladu se stanovami občanského sdružení Žehrovák, schválenými MV ČR. Musí pochopitelně splňovat požadavky zákona o veřejných sbírkách, každoročně jsme také povinni podat zprávu o průběhu sbírky ke kontrole Krajskému úřadu Středočeského kraje. Je tak zaručeno, že získané prostředky budou využity pouze na projekt stavba kapličky. Organizační činnost spojenou s realizací sbírky členové sdružení vykonávají bezplatně.

Podrobná zpráva o průběhu projektu včetně jeho financování bude veřejnosti k dispozici po schválení členskou schůzí v sídle v lednu následujícího roku a bude publikována na internetových stránkách sdružení.

Způsob zveřejnění sponzorských darů lze individuálně konzultovat s dárci (web, informační tabule na stavbě kapličky, uveřejnění ve Zpravodaji obce, jiné akce, apod.)

Děkujeme.

  13.1.2006

 

Zpět