Úvodní stránka

Činnost

Stanovy

tOdkazy

Fotky (ext.)

Napište nám

Občanské sdružení   ŽEHROVÁK  Kamenné Žehrovice


 

AKTUALITY, ROK 2006

31.12.2006

Všem Žehrovákům i návštěvníkům těchto stránek přejeme šťastný Nový rok !

Vánoční koncert se jako obvykle vydařil.a všem zúčastněným se líbilo i tradiční zpívání koled u rybníka na Štědrý den. Fotky z obou akcí sem snad tenhle týden přidám.

Žehrovák připravil (nejen) pro své členy nedělní konverzační kurs angličtiny, který osobně povede Melwyn Clarke.
První hodina proběhne 7. ledna od 17.00 v sídle sdružení - Žilinská 17. Byla by škoda to nevyužít !!
 

27.10.2006

Na 17.12.  připravujeme tradiční vánoční koncert s osvědčeným sborem Kratochvíle, který bychom tentokrát rádi spojili (po mimořádně dobrých ohlasech ze září) s menšími předvánočními trhy lidových řemesel.

Byla opět podána žádost o příspěvek na činnost sdružení z Fondu kultury Středočeského kraje, který by nám umožnil rozšířit nabídku a doufejme i kvalitu pořádaných akcí.

26.9.2006

Galerie fotografií z pouti je zde. Je to pochopitelně jen malý výběr, vše je ale k vidění v sídle sdružení ev. k dispozici na CD.
Další snímky (autor pro změnu J. P.) si můžete prohlédnout ještě tady

25.9.2006

Stručná zpráva o pouti (více, s fotkami, zítra):

Téměř všechno klaplo. Počasí bylo naprosto bez závad, kromě jediného prodejce se na Trhy dostavili všichni, kteří to slíbili (a nakonec také žádný nelitoval). Lidí přišlo víc, než jsme čekali (uspokojivá propagace, již zmíněně počasí a možná i nával v nedalekých Lánech), odhadem 2-2.5 tisíce návštěvníků a parkoviště bylo celý den plné.

Odhalení a vysvěcení základního kamene se nám mírně vymklo z rukou, p. biskup Herbst dorazil kvůli ucpané silnici se zpožděním, pak se však rychle ujal své role a tak nikoho dalšího nepustil ke slovu (komu jsme tudíž za pomoc s projektem kapličky či přípravou Pouti a Trhů nestačili poděkovat na místě, činíme tak alespoň nyní !), samotné vysvěcení i následná mše ovšem proběhly jako přiměřeně důstojná slavnost.

Jediné, co do příště určitě musíme zlepšit, bylo občerstvení pro návštěvníky i zásobení stánků se staročeskými mlsky (trdlo, koláče) - nejenom my jsme podcenili počet návštěvníků. Přes velmi dobré reference očekávání poněkud zklamalo i občerstvení Čižo z Dobříše - bylo už před polednem prakticky vyjedené..

Trhy se líbily, mnoho lidí předvádělo zajímavá řemesla (košíkáři, paličkování, zdobení perníčků, řezbáři, výroba smetáků, řezání hraček pro děti podle jejich přání...), nebylo tam nic, co by tam vyloženě nepatřilo.
Osvědčili se i koně pro děti, celý den se nezastavili stejně jako malý řetízkový kolotoč.

Takže víc zítra, zatím ještě jednou díky všem, kteří pomáhali !

13.9.2006

Na této stránce se můžete podívat na snímky ze stavby základů kapličky (budoucí výsledný stav je stále k vidění zde) a na  další ještě na instalaci dvou bilboardů v Žehrovicích (třetí je na Slovance); také děkuji všem, kteří při tom pomohli.
V současnosti vrcholí propagační kampaň- rozesílání osobních pozvánek, plakáty, bilboardy, upozornění v tisku (Speciál, Kamelot, Kladenský deník, v jednání i další). Snad to tedy klapne, teď ještě aby vydrželo počasí..
Rozhodně si prohlédněte pozvánku na naší Mariánskou pouť v angličtině,  naleznete ji na stránce Melvyna Clarka - oceníte perfektní zpracování a procvičíte si vaše jazykové znalostí..
 

28.8.2006

Po pečlivé přípravě a za konkrétní pomoci řady sponzorů (najdete je na pozvánce) vznikly za pouhé tři dny základy kapličky i se zabudovaným základním kamenem (viz obrázek nahoře).
Vše tedy probíhá podle plánu. Přípravná schůzka pro organizační zajištění celé akce proběhne v pátek 1.9. v 19.00 v Žilinské 17.

 

11.8.2006

Přípravy na dříve zmíněné akce jsou v plném proudu. Na stavbu kaple již bylo vydáno stavební povolení. Do konce srpna by již měly být vybudovány základy stavby, včetně základního kamene. Jeho odhalení a vysvěcení proběhne 23. září v rámci Mariánské poutě a Trhů lidových řemesel.

Začátkem září bude svolána schůze, kde bychom měli dohodnou konkrétní zajištění průběhu (jinak ovšem již připravené) akce.
 

13.4.2006

 V rámci projektu nové kapličky připravuje naše sdružení na 23.9. 2006. slavnostní odhalení základního kamene. Jeho vysvěcení provede pražský biskup Mons. K. Herbst, doprovodí sbor Kratochvíle.  Současně budou probíhat Trhy lidových řemesel, s řadou stánků zajímavých uměleckořemeslných firem z Čech, Moravy i Slezska, i z ukázkami některých řemesel, eventuelně další doprovodné akce (návrhy jsou vítány !) Dobrá zpráva je to, že na uspořádání této akce jsme  získali podporu z Fondu kultury Středočeského kraje a dalších sponzorů (MPS Kladno, Agro Kačice, Rumpold K.Ž., s dalšími se jedná). Podrobnější informace zde naleznete v druhé polovině června, kdy bude znám přesný program akce, seznam vystavovatelů apod.

Pro presentaci naši činnosti v obci jsme již také zprovoznili vývěsní skříňku (na Karlovarské pod Obecním úřadem), kde už můžete vidět snímky z velikonočního koncertu.

10.4.2006

Velikonoční koncert proběhl velmi uspokojivě, do týdne zde budou k vidění i fotografie.. Společně s obcí, zastupovanou starostou p. Šefčíkem, jsme se dohodli, že výtěžek koncertu (ca. 5500.- Kč) bude poukázán na konto pomoci obětem nedávných povodní.

Potřebu kulturního působení v naší obci potvrzuje i tragická událost hned z následujícího dne, kdy zde byl nalezen brutálně zavražděný člověk. Začíná se mi už zdát, že něco podobného se tu stává až příliš často. 

 

20.3.2006

Po úspěšném vánočním koncertu pořádáme ve spolupráci s obcí  v sobotu 8.4. ve 14 hodin opět v Dělnickém domě  Velikonoční koncert.
Klikněte na plakát vpravo a můžete si detaily přečíst na jeho větší verzi...

Zájemci se zde dále mohou podívat na několik obrázků budoucí kapličky. Projekt jsme konsultovali i s několika dalšími architekty a výtvarníky (o liturgické komisi pražského arcibiskupství nemluvě) a ohlasy byly vesměs positivní. Spřízněný akustik také spočítal, že po doplnění zadní stěny vhodnými pásy omítky bude interiér kapličky i zvukově vyhovující.
Celkem úspěšně se rozbíhá sbírka na výstavbu kapličky, přispěla řada místních občanů (dalším nabídneme složenku pro zjednodušení celé procedury) a dále jednáme s možnými většími sponzory.

 

11.1.2006

Omlouvám se za zpoždění aktualizací webu, obvyklý důvod: čas letí nějak rychle. Alespoň stručně: Ohlášené akce, t.j. vánoční koncert (skutečně vydařený, se slušnou účastí občanů) i členská schúze (včetně zajímavé diskuze s architektem Kocourkem, autorem studie nové kaple) už jsou za námi, v dohledné době sem přidám alespoň pár podrobností.
Krajský úřad přijal oznámení o naší sbírce na kapličku (více zde), datum jejího oficiálního zahájení je 3.2.2005.

7.1.2006

Proběhne výroční členská schůze sdružení

Archiv aktualit - rok 2005

 

Zpět na hlavní stránku