Úvodní stránka

Činnost

Stanovy

tOdkazy

Fotky (ext.)

Napište nám

Občanské sdružení   ŽEHROVÁK  Kamenné Žehrovice


 

Archiv aktualit, rok 2005:

18.12.2005

Na neděli 18.12. v 17.00 hodin jsme připravili v Dělnickém domě v Kamenných Žehrovicích Vánoční koncert.
Zpívá VPS Kratochvíle a děti z naší mateřské školky. Program: stará hudba (renesance), spirituály, vánoční skladby (A. Michna z Otradovic), koledy.

30.9.2005

Oslavy 960. výročí obce proběhly 28.9. bez velkých problémů. Sošku sv. Rocha včetně informační tabulky se nám podařilo včas nainstalovat a mnoho občanů mohlo tedy skutečně přihlížet jejímu vysvěcení. Ještě více lidí se zúčastnilo následné akce v zrekonstruovaném sále v Dělnickém domě, kde vedle samotného otevření nového sálu starostou p. Šefčíkem bylo hlavní atrakcí vystoupení dětí ze školky i ze školy. Zaujal i výklad p. Mejtské o historii obce.. Několik fotografií z obou akcí můžete vidět zde.
Byly vyhlášeny i výsledky naší fotografické soutěže. Vzhledem k nižšímu počtu účastníku nebylo stanoveno pořadí a byly oceněny (a vystaveny) soubory snímků p. Cacáka, p. Holkové a sl. Machačkové.
Na panelu u vstupu do Dělnického domu naše sdružení prezentovalo studii nové kapličky od Ing.arch. T. Kocourka z atelieru INBLOK (viz fotografie vpravo, jinak stále ještě k vidění na obecním úřadě), většině lidí se to (mém alespoň takový dojem) líbilo, i když se objevily i hlasy, že minulý režim věděl. proč ji zboural..

Sdružení současně oznámilo přípravu uspořádání veřejné sbírku na stavbu kapličky, kterou zahájíme po přijetí oznámení o jejím konání Krajským úřadem. Přímo již byli osloveni podnikatelé působící v naší obci. Byla také podána první žádost o podporu projektu z prostředků kraje, další se připravují..

20.7.2005

Ve středu 28.9. proběhnou oslavy 960. výročí obce. Ve 13 hodin bude ve Skalní ulici odhalena a  vysvěcena nová soška sv. Rocha a ve 14 hodin proběhne slavnostní otevření (částečně) zrekonstruovaného Dělnického domu.
Je připraveno občerstvení i kulturní program, včetně výstavky historických i současných fotografií z K.Ž. Mimochodem, účast ve fotografická soutěži (viz níže) byla tentokrát slabší, příští rok bude rozhodně třeba její organizaci a popularizaci zlepšit..

15.6.2005

OS Žehrovák a obecní úřad v K.Ž. vyhlásily fotografickou soutěž k 960. výročí obce. Téma libovolné, související se životem v obci, max. 6 fotografií 13x18-18x24-A4 od jednoho autora. Uzávěrka 1.9.2005, výstava v souvislosti s otevřením zrekonstruovaného Dělnického domu (a oslavami výročí) v druhé polovině září, pro vítěze věcné ceny.

V červnu byla za asistence našeho sdružení dokončena výroba kopie historické sošky sv. Rocha, která bude v září opět v rámci oslav nainstalována na původní místo a slavnostně vysvěcena.

2.4.2005

Slavnostnímu vysvěcení kříže přihlíželo víc než sto občanů Žehrovic i dalších hostů.
Celá akce měla důstojný a velmi uspokojivý průběh. Stránku s fotografiemi z celé akce si již můžete prohlédnout
tady. Článek o slavnosti se objevil v pondělí 4.3. v Kladenském deníku (k vidění i zde).

Shodou okolností stejný den zemřel papež Jan Pavel II.

4.3.2005

Podařilo se dokončit první větší projekt našeho sdružení !
Před č.p. 17 v Žilinské ulici byl nainstalován kříž na pískovcovém podstavci, kamenické práce zajistila firma Olexa ze Stochova. Předcházela tomu brigáda členů sdružení o předchozím víkendu (přemístění pískovcového podstavce a jeho zabetonování, výkopové práce). Jako nejvýkonnější pracovníci se projevili Vl. Marek a J. Voráček, kterým úspěšně sekundovali J. Kroupa, Z. Hessler, M. Bradáč, J. Stuchlík a další (nerad bych někoho vynechal..), dámy (A. a P. Hesslerovy, I. Marková, M. Stuchlíková, S. Kroupová)  se postaraly o občerstvení a také o vyčištění prostranství kolem křížku. (Nejenom) organizačně vše řídila S. Kroupová.

Slavnostní vysvěcení kříže proběhne v sobotu 2.4.2005 ve 13.15 hod.
Svěcení provede pan  farář K. Kunzl, administrátor římskokatolické farnosti ve Smečně, s jáhnem ing. Zd. Pokorným. Při slavnosti dále zazpívá volné pěvecké sdružení Kratochvíle z Prahy.
Členové sdružení i další hosté jsou srdečně zváni.

Mimochodem poslední podobná akce proběhla v Žehrovicích roku 1833. V kronice obce zaznamenal tehdy rychtář Antonín Kemr (z rodu známého herce), že ".. dne 25. máje 1833 jsme postavili nový kříž a 27. máje byl vysvěcen od velebnýho pána tuchlovského Matěje Nadazdy." Tehdejší křížek stál zhruba na místě dnešního památníku vojínům z 1. světové války.

8.3.2005

Smutná zpráva:
7.3. 2005 zemřel ve věku nedožitých 84 let pan Radoslav Čížek, jedna z nejvýznamnějších osobností naší obce. Byl nestorem českých leteckém modelářů a mimořádně populární organizátor, publicista i rozhodčí v této oblasti. Jeho modely získaly řadu titulů na mistrovství světa. Významně se podílel se na životě obce a byl i dlouholetým kronikářem Kamenných Žehrovic. Krátkou vzpomínku V. Hadače na pana Čížka (z Leteckého modeláře) si můžete přečíst
zde.
Čest jeho památce !

9.1.2005 

Proběhla výroční členská schůze. Sdružení má nyní 24 členů, přihlášky si vyzvedli další zájemci. Předsedkyní sdružení byla zvolena S. Kroupová, revizorem M. Stuchlíková a jednáním s obcí byla pověřena H. Jirkalová. Diskutovalo se hlavně o programu činnosti pro tento rok (podrobněji viz činnost), částečně v souvislosti s oslavami 960. výročí obce. Nadějně vypadá spolupráce se zastupitelstvem, které již předběžně přislíbilo finanční podporu na činnost sdružení a projevilo o naši činnost zájem.

 

2004

18.12.2004 

Uskutečnila se zakládající schůze sdružení. Přípravný výbor informoval o dosavadním průběhu příprav činnosti. Bylo přijato 14 zakládajících členů, kteří poté schválili stanovy sdružení a zvolili jeho (tříčlenný) výbor. Revizní komise (eventuelně revizor) budou zvoleni na příští schůzi.
Proběhla velmi živá diskuze o možných budoucích projektech v oblasti péče o památky obce (kříž před sídlem sdružení, kaplička, Nepomuk, Roch), životního prostředí (např. problém s bezpečností dětí před školou, odhlučnění dálnice, rekultivace haldy, průmyslová zóna) a eventuelních kulturních a společenských akcích (příští rok vánoční konzert, možné kurzy pro děti apod.)  Do konce roku bude připraven článek o vzniku a činnosti sdružení do obecního zpravodaje a možní zájemci o činnost sdružení budou kontaktováni osobně nebo informačním letákem.
Výroční schůze se bude konat 8.1.2005, kdy bude schválen konkrétní program činnosti na příští rok.
Ještě jedna dobrá zpráva: máme již členské průkazy a roční známky, jejichž výrobu bezplatně zajistil první sponzor sdružení (Reklama Šulekovi).

2.11.2004 

Ministerstvo vnitra ČR zaregistrovalo naše sdružení, schválilo jeho stanovy a přidělilo mu IČO. Přípravný výbor připravuje zakládací schůzi sdružení.

20.10.2004 

Tyto stránky se poprvé objevují na internetu.

17.10.2004 

První schůzka přípravného výboru. Dopracovány (podle požadavků MVČR) a odsouhlaseny stanovy sdružení. Ty později odeslány s návrhem na registraci sdružení na MVČR. 

9.10.2004 

Kamenné Žehrovice: Během zaslouženého odpočinku po přesouvání pískovcových kvádrů (příprava vztyčení historického milníku, vpravo) se deset přítomných účastníků dohodlo, že založí občanské sdružení. To by se mělo pokoušet v rámci možností a ve spolupráci s obecním zastupitelstvem nějak oživit kulturní a společenský život v obci a současně se zabývat i ochranou a obnovou historických památek v Kamenných Žehrovicích; už jich tu totiž mnoho nezbývá.. Bylo hned navrženo několik konkrétních akcí a projektů a autoři ihned vyzváni, aby je do prvního setkání po založení sdružení promysleli podrobněji. Cestou jsme se ještě usnesli na následujícím:


- sdružení se bude jmenovat  Žehrovák.

- vybrali jsme tříčlenný přípravný výbor a ten byl ihned přítomnými budoucími členy pověřen  přípravou stanov a podáním žádosti o registraci sdružení na MVČR a po obdržení registrace svoláním ustavující schůze sdružení (co nejdříve)

- ostatní zvolili i webmastera (mě) pro přípravu webové stránky sdružení, jak sami vidíte, první verze je na světě

- již cestou domù byl zahájen neformální nábor dalších členů sdružení, se střídavými úspěchy

- sídlem sdružení bude jediná památkově chráněná usedlost v obci, č.p. 17 (majitelkou odsouhlaseno). Více o památkách v K.Ž. už máme zde. 

 
Zpět na nejnovější aktuality

 

Zpět na úvodní stránku